உலக வர்த்தக சேவையில் இந்தியாவுக்கு 7வது இடம்!

ஒவ்வொரு நாட்டின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி அடிப்படையில், உலக வர்த்தக சேவையில் அதன் இடங்கள் குறித்து உலக வர்த்தக அமைப்பு பட்டியல் தயாரித்து வருகிறது. சராசரியாக ரூ.14.09 லட்சம் கோடி அடிப்படையில் இந்த பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியாவுக்கு 7வது இடம் கிடைத்துள்ளது.

இந்தியாவின் ஏற்றுமதி ரூ.7.37 லட்சம் கோடி. இறக்குமதி அளவு ரூ.6.69 லட்சம் கோடி. இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி மட்டும் 55 சதவீத இடத்தை பிடிக்கிறது. இப்பட்டியலில் அமெரிக்கா முதலிடம் வகிக்கிறது. அமெரிக்காவின் ஏற்றுமதி அளவு ரூ.31.37 லட்சம் கோடி. இறக்குமதி ரூ.21.33 லட்சம் கோடி. ஜெர்மனி இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

 

(dkn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s